Metody pracy

Metody pracy z pacjentem

Główne metody pracy z których korzystam podczas swoich spotkań z pacjentem to osteopatia i fizjoterapia. Podczas terapii, granica pomiędzy jedną a drugą metodą nie jest zauważalna dla pacjenta, jednak dzięki ich wzajemnemu uzupełnianiu się możliwe jest uzyskanie szybkiego i długotrwałego efektu. W ramach tych terapii wykorzystywane są rożne techniki, których nie sposób wymienić w całości.

Leczenie obejmuje pracę z układem kostnym, stawowym, mięśniowo-powięziowym ale również trzewnym, naczyniowym, nerwowym czy czaszkowo-krzyżowym. Poszczególne techniki dla tkanek miękkich często nieznacznie różnią się miedzy sobą, przez co pacjent może uznać je za formę masażu. Poprawa funkcji stawów może wymagać terapii manualnej w formie mobilizacji, manipulacji lub technik harmonicznych.

Praca na innych układach często oparta jest na subtelnych technikach tzw. nasłuchu. Jednak aby można było skutecznie, szybko i bezpiecznie korzystać z technik i wiedzy jaką oferuje osteopatia i fizjoterapia najważniejsza jest diagnostyka oraz dokładnie przeprowadzone testy, które pozwalają określić gdzie znajduje się przyczyna bólów kręgosłupa, głowy lub innej dowolnej części ciała. Jak pokazuje praktyka, często miejsce powodujące dolegliwości jest znacznie oddalone od rejonu ich występowania.

 

Czym jest osteopatia?

Andrew T. Still - twórca osteopatii - metody pracy z pacjentemOsteopatia jest system leczenia manualnego powstałym ponad 120 lat temu w USA. Jej ojcem jest dr A. T. Still – lekarz medycyny, który niezadowolony z efektów leczenia tradycyjnego za pomocą leków stworzył koncepcję leczenia człowieka jako całości i w zgodzie z naturą. Według jego teorii, wszystkie układy naszego ciała mają na siebie wzajemny wpływ i dysfunkcja jednego może prowadzić do zaburzeń w innym. Z tego powodu terapia uwzględnia pracę na każdym układzie który tego potrzebuje m.in. mięśniowo-szkieletowym, trzewnym, nerwowym, krwionośnym, emocjonalnym.

Osteopatia w Polsce

W Polsce osteopatia nauczana jest w formie 4 lub 5-letnich studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów kierunków medycznych (m.in. fizjoterapeutów, lekarzy). Szkoły osteopatii w Europie nauczają zgodnie z wytycznymi, których celem jest utrzymywanie wysokich standardów kształcenia osteopatycznego. Pomimo długiej historii, osteopatia jest nowoczesnym zawodem stale uzupełnianym o najnowsze doniesienia naukowe, a liczne publikacje w najważniejszych pismach medycznych potwierdzają jej skuteczność.

 

 

 

Umów się na wizytę telefonicznie: +48 793 555 865 Kontakt